kaumet@kaumet.com | +359 8675 2010

ФИРМЕН ПРОФИЛ

История от 1968!

Технически каучукови изделия | Гумено метални изделия | Екструдирани профили и каучукови маркучи | Специални продукти по проект на клиента.

 

 

 

“КАУМЕТ” АД има богат производствен и технически опит, натрупан през годините, който позволява да се произвеждат все по-сложни и отговорни изделия в трите направления на производство.

Основната цел на дружеството е задоволяването на потребностите на нашите клиенти с качествени изделия. Добрата технология и съвременната технологична екипировка са основата за висококачествена продукция. Това са и факторите, които винаги стоят на вниманието на “КАУМЕТ” АД и са в непрекъснат процес на обновяване.

Очакваме Ви!