kaumet@kaumet.com | +359 8675 2010

Над 50 години опит в производствoто на каучукови изделия.

какво предлагаме
Нашите продукти

Гумени плочи за детски площадки

Гумени плочи за детски площадки

Шумоударопоглъщащи плочи

Шумоударопоглъщащи плочи

Ботуши и гумени подложки

Ботуши и гумени подложки

ПРОЕКТИ
С кого работим

7500 Силистра, Айдемир

България

Контакт

kaumet@kaumet.com